Avís legal – Protecció de dades

DADES DE L’EMPRESA

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI) s’exposen les dades identificatives de l’empresa.
NOM
Videovigilancialegal.com
DENOMINACIÓ SOCIAL
Legislació i Noves Tecnologies, S.L.
NIF
B-17976051
DOMICILI SOCIAL
St Joan Bta. de la Salle núm. 21, 3er 1a, 17002-GIRONA – ESPANYA
TELÈFON
972 20 81 01
ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC
info@videovigilancialegal.com
DADES D’INSCRIPCIÓ AL REGISTRE MERCANTIL
Legislació i Noves Tecnologies, S.L. inscrita al Registre Mercantil de Girona, Volum 2639, Llibre 0, Foli 168, Secció 8, full GI-45.660

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I COMERÇ ELECTRÒNIC

L’accés del Client al lloc web i l’adquisició dels productes, serveis, i / o ús de continguts a través del lloc web implica el tractament de dades de caràcter personal. Per VIDEOVIGILANCIALEGAL.COM és d’una gran importància el compliment de la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal i sobre serveis de la societat de la informació i comerç electrònic.

Per accedir als productes, serveis i / o continguts, el Client, haurà de facilitar certes dades de caràcter personal. VIDEOVIGILANCIALEGAL.COM garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pel client, segons el que estableix la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal, i sobre Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

http://treatacneforever.net
insomniameds24.com

VIDEOVIGILANCIALEGAL.COM compleix la legislació vigent en matèria de protecció de dades, ha adoptat els procediments administratius i tècnics necessaris per garantir la seguretat de les dades personals recopilades.

En aquest sentit, el Client queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers titularitat de Legislació i Noves Tecnologies, S.L., amb domicili al carrer St Joan Bta. de la Salle núm. 21, 3er 1a, 17002-GIRONA, degudament inscrits davant el Registre General de Protecció de dades de caràcter personal, i per al tractament de les seves dades, conseqüència de la consulta, sol·licitud o contractació de qualsevol servei o producte, o de qualsevol transacció o operació realitzada, a fi d’accedir a la informació i als serveis facilitats per VIDEOVIGILANCIALEGAL.COM, mitjançant la seva pàgina web, i si s’escau per al manteniment de la relació contractual, així com per l’enviament d’ofertes o comunicacions publicitàries i promocionals per qualsevol mitjà de comunicació inclosos els electrònics.

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, VIDEOVIGILANCIALEGAL.COM informa al Client que pot manifestar la seva negativa als tractaments comercials i publicitaris de les seves dades en la forma disposada en aquest avís legal així com donar-se de baixa d’aquest tipus de comunicacions, seguint les instruccions que apareixen al final de tots els nostres correus electrònics o comunicant-ho per escrit a l’adreça de correu electrònic info@videovigilancialegal.com o a la següent adreça de correu postal: Legislació i Noves Tecnologies, SL, carrer St Joan Bta. de la Salle núm. 21, 3er 1a, 17002-GIRONA.

El Client manifesta que totes les dades que ens faciliti són certes i correctes, i es compromet a comunicar a VIDEOVIGILANCIALEGAL.COM els canvis que es produeixin en les mateixes. El Client té dret a oposar-se al tractament de qualsevol de les seves dades que no siguin imprescindibles per a la celebració del contracte ia la seva utilització per a qualsevol finalitat diferent del manteniment de la seva relació contractual.

Totes les dades que en els formularis de la pàgina web de VIDEOVIGILANCIALEGAL.COM figuren amb el símbol *, s’han d’omplir de forma obligatòria per poder oferir el servei.

En el cas que el Client faciliti dades de tercers, VIDEOVIGILANCIALEGAL.COM no pot responsabilitzar-se del compliment dels principis d’informació i consentiment, haurà de ser el client qui garanteixi haver informat prèviament i obtingut el consentiment del titular dels mateixos per comunicar les seves dades.

La política de privacitat de VIDEOVIGILANCIALEGAL.COM garanteix, en tot cas, al Client en tot cas la possibilitat d’exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades, notificant a VIDEOVIGILANCIALEGAL.COM per email a info@videovigilancialegal.com, o mitjançant carta dirigida a l’atenció del Departament Legal de Legislació i Noves Tecnologies, SL, amb domicili al carrer St Joan Bta. de la Salle núm. 21, 3er 1a, 17002-GIRONA. Aquesta sol·licitud haurà d’anar acompanyada d’una còpia del seu DNI.

VIDEOVIGILANCIALEGAL.COM 2008-2012

 

  • Facebook
  • Twitter