Obligacions

Què ha de fer per complir amb la normativa vigent?

 • Avisar de que la zona està sent vigilada amb càmeres
 • Inscriure al Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) la creació del fitxer que contingui l’enregistrament de les imatges
 • Regular mitjançant contractes la relació amb les empreses que s’encarreguen del tractament de les imatges
 • Establir les mesures necessàries per a garantir la seguretat de les dades i recollir-les en un Document de Seguretat
 • Informar als afectats d’acord amb el que s’estableix a la Instrucció 1/2006, de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD)
 • Facilitar i garantir l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les persones que ho sol·licitin
 • Encarregar la instal·lació del sistema de videovigilància, si està conectat a una central d’alarmes, a una empresa de seguretat privada degudament registrada
 • Cancel·lar les imatges en el termini màxim d’un mes
 • Les càmeres privades no poden enregistrar vies públiques

 

 • Facebook
 • Twitter