Aquest rètol no és suficient

Zona Videovigilada Moltes vegades veiem en comerços el típic rètol groc informatiu de zona videovigilada, sense que tan sols contingui les dades que identifiquin al titular de la instal.lació.

El desconeixement de la normativa fa que molts creguin que posant un rètol ja estan complint les seves obligacions legals, sense saber per exemple, que la no inscripció del fitxer de videovigilància en el Registre de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades pot comportar una sanció mínima de 900 €.

La normativa legal implica el deure de complir una sèrie d’obligacions, la qual cosa pot fer-se de forma ràpida i econòmica mitjançant el nostre servei, evitant així el risc de ser sancionat amb imports que superaran amb escreix el que els hagués costat adequar la seva instal·lació.

  • Facebook
  • Twitter