Només en 3 passos

Adeqüeu el vostre sistema de videovigilància a la LOPD en només 3 passos!
  1. INSTAL·LI UN SISTEMA CCTV: Instal·leu el sistema de càmeres de seguretat.
  2. OMPLI EL NOSTRE FORMULARI: Envieu les dades mitjançant la nostra intranet.
  3. A PUNT EN TRES DIES: Rebrà la documentació LOPD i la notificació al Registre de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

La seva instal·lació CCTV ja està legalitzada!

  • Facebook
  • Twitter