Què ha de fer per complir?

Les seves instal·lacions de CCTV compleixen amb la LOPD?

A VideovigilanciaLegal.com realitzem la notificació del fitxer de videovigilància a la Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), preparem tots els avisos legals, els contractes necessaris i redactem el document de seguretat per a que la instal·lació de CCTV compleixi amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

Quines obligacions té el responsable d’una instal·lació de CCTV?

 • Avisar de que la zona està sent vigilada amb càmeres.
 • Inscriure en el Registre General de la Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) la creació del fitxer que contigui l’enregistrament de les imatges.
 • Regular mitjançant contractes la relació amb les empreses que s’encarreguen del tractament de les imatges.
 • Establir les mesures necessàries per a garantir la seguretat de les dades i establir-les en un Document de Seguretat.
 • Informar als afectats d’acord amb el que s’estableix a la Instrucció 1/2006, de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).
 • Facilitar i garantir l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició a les persones que ho sol·licitin.
 • Encarregar la instal·lació del sistema de videovigilància, si està connectada a una central d’alarmes, a una empresa de seguretat privada degudament registrada.
 • Cancel·lar les imatges en el termini màxim d’un mes.
 • Les càmeres privades no poden enregistrar vies públiques

 

Amb VideovigilanciaLegal.com per un preu mínim complirà amb la Llei i evitarà importants sancions!

 

 • Facebook
 • Twitter