Servei

Som especialistes en protecció de dades en sistemes de videovigilància!

Realitzem serveis d’adequació de sistemes de videovigilància a la LOPD mitjançant plataforma web. Tot i que el responsable final de la instal·lació pot contractar directament l’adequació, aquest servei està dirigit especialment a les empreses instal·ladores per tal que ofereixin un servei complet i de valor afegit als seus clients de CCTV, evitant-los d’aquesta manera possibles sancions per l’incompliment de la LOPD a les instal.lacions de videovigilància que els hagin contractat.

El servei adequa a la LOPD, única i exclusivament, el sistema de videovigilància instal·lat i assessora tant a l’instal·lador com al seu client sobre qualsevol aspecte jurídic referent a protecció de dades de caràcter personal que afecti a la instal·lació.

Què inclou exactament el servei?

Els nostres serveis permetran que el seu sistema de videovigilància s’adeqüi completament a la normativa de protecció de dades personals. Per això incloem:

 • La preparació dels Documents de notificació i el seu enviament, per a la inscripció del fitxer de videovigilància, al Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de dades.
 • El lliurament dels Rètols informatius indicant l’existència de videocàmeres.
 • La redacció dels Contractes per al tractament de les dades de videovigilància per part de tercers.
 • El lliurament dels Fulls informatius per a aquelles persones que requereixin informació sobre la videovigilància i sobre els seus drets ARCO.
 • La confecció dels Avisos legals per als treballadors en cas de disposar de personal contractat, informant sobre l’existència de zones videovigilades.
 • La redacció de les Funcions i obligacions dels treballadors en cas de disposar de personal contractat que tinguin accés a les imatges
 • La preparació dels Documents de resposta a l’exercici de drets per part dels interessats.
 • La redacció del Document de Seguretat .
 • El lliurament d’una petita memòria amb les Qüestions Generals sobre la normativa de protecció de dades adaptada als sistemes de videovigilància.
 • El Lliurament de la Legislació de protecció de dades que afecta els sistemes de videovigilància: LOPD, Reglament LOPD, Instrucció de l’AEPD sobre videovigilància.

A més els hi proporcionarem el nostre suport i assessorament, afegit al nostre servei d’adequació LOPD de sistemes de videovigilància dels seus clients.

Informeu-vos sense compromís!

 • Facebook
 • Twitter