Videovigilància i protecció de dades, cal posar-se en marxa

el 28 February 2018 en Blog

Videovigilància i protecció de dades, cal posar-se en marxa

El rellotge segueix corrent i també el temps per posar-se al dia pel sector de la videovigilància i de la protecció de dades. A partir del 25 de maig s’aplicarà a Espanya i a la resta d’estats membres de la Unió Europea l’anomenat Reglament general sobre protecció de dades (RGPD). L’aplicació de la nova legislació ha suposat que l’actual L.O.15 / 1999 (LOPD) s’hagi de reformar per adaptar-se al Reglament europeu, pel fet que ja s’ha publicat l’avantprojecte d’aquesta nova LOPD. El nou reglament introdueix novetats pel que fa a les obligacions que s’han de complir en matèria de privacitat, algunes de les quals afecten els sistemes de videovigilància. Les novetats més destacades que s’han de tenir en compte en el tractament de dades personals amb sistemes de videovigilància són les següents: 1. Serà obligatori realitzar una avaluació d’impacte en el cas d’observació sistemàtica a “gran escala” d’una zona d’accés públic 2. El responsable del tractament ha de verificar que l’empresa de videovigilància, com a encarregada, ofereix garanties del compliment de les obligacions del RGPD 3. Serà possible captar la via pública en una extensió superior a la mínima imprescindible, en cas que fos necessari garantir la seguretat de béns o instal·lacions estratègiques o d’infraestructures vinculades al transport 4. Se substitueix l’obligació d’inscriure els fitxers de videovigilància al Registre de l’AEPD, per la de comptar amb un registre d’activitats 5. Augmenten les sancions i se suprimeix la possibilitat de prevenció per a les empreses 6. Se suprimeix l’obligació del bloqueig de les dades 7. Els empresaris podran tractar les dades que s’obtinguin a través de sistemes de càmeres o videocàmeres per a l’exercici de les funcions de control dels treballadors, sempre que aquests hagin estat informats sobre aquesta mesura La resta d’obligacions es mantenen, com la de suprimir les dades en el termini màxim d’un mes des de la captació; la de donar la informació sobre el tractament de dades; o la d’aplicar les mesures de seguretat necessàries per a la seva salvaguarda.

  • Facebook
  • Twitter